Aktuality

The Chosen - plakát
Plakát V řeholním šatě

Pravidelné programy

Duchovní správa

Administrátor farností

P. PhDr. Mgr. Jozef Gumenický

tel.: 775 124 857

email: jozef.gumenicky@dicb.cz

Jáhni ustanovení ve farnostech

Mgr. et Mgr. Václav Benda (tel.: 603 713 182) – pro farnosti Březnice, Chraštice, Tochovice

Josef Košatka (tel.: 733 508 273) – pro farnost Mirovice

Jiří Kabíček (tel.: 724 524 530) – pro farnost Mirovice